Bij het volgen van onze beweegprogramma’s wordt u altijd begeleid door één van onze fysiotherapeuten. Elk van onze beweegprogramma’s richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl bij mensen met een chronische aandoening. Hieronder kunt u meer informatie vinden over een aantal chronische aandoeningen.

Reuma

Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 100 aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Reuma komt op alle leeftijden voor, er zijn ook kinderen met een vorm van reuma. Bijna 2 miljoen mensen leven dagelijks met pijn, stijfheid en vermoeidheid als gevolg van hun ziekte. De meeste vormen van reuma zijn behandelbaar maar niet te genezen. De lichamelijke gevolgen hebben grote impact op het dagelijks leven van mensen met reuma en hun omgeving. Simpele dingen zoals een brief openen of een sms sturen lukken vaak niet meer door de pijn en stijfheid. Sommige dagen ook weer wel, want reuma is erg grillig. Dit maakt het voor mensen met reuma moeilijk uit te leggen. Mede daardoor verliest een flink aantal mensen met reuma werk en inkomen. Reuma hebben betekent ook een kortere levensverwachting dan die van gezonde mensen. Feiten die er niet om liegen.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam voor aandoeningen aan het hart en aan het vaatstelsel. Meest voorkomende aandoeningen zijn: hartinfarcten, beroertes, ischemische aanvallen (TIA) en vaatlijden van de grote vaten (claudicatio intermittens, of te wel etalagebenen). Deze ziekten zijn op dit ogenblik doodsoorzaak nummer 1 binnen de westerse wereld. Hart- en vaatziekten worden onderverdeeld in verworven en aangeboren (congenitale) aandoeningen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar hart en vaatziekten.

Een half uur bewegen per dag is gezond. Genoeg bewegen houdt hart en bloedvaten in conditie en verlaagt de bloeddruk. Dat maakt de kans op hart- en vaatziekten en een beroerte kleiner.

Het is goed om elke dag te bewegen. Het geeft een fit, energiek en gezond gevoel. De meeste mensen doen dit al zonder er bij na te denken. Bijvoorbeeld door op de fiets naar het werk te gaan, een wandeling door de stad te maken of door te klussen. Door lichaamsbeweging verdwijnen zorgen en spanningen naar de achtergrond. Mensen die genoeg bewegen, slapen lekkerder en staan ’s ochtends fitter op.

Bewegen is goed voor het hart en de bloedvaten, maar het doet nog meer met de gezondheid. Door bewegen krijgen mensen:

  • Een sterker hart: Net als het trainen van je benen, kun je het hart trainen. Het hart bestaat immers ook uit spierweefsel, wat dus getraind kan worden zodat het hart krachtigere slagen kan maken, met als gevolg een rustigere hartslag en een betere doorstroming van het bloed in de aderen. Met als gevolg dat je inspanningen langer kunt volhouden.
  • Een betere verhouding tussen de cholesterolgehaltes LDL en HDL: een verhoogd LDL cholesterolgehalte kan leiden tot slagaderverkalking (vernauwing in de slagaders). Door voldoende te bewegen stijgt het goede cholesterol (HDL). Dat is goed voor de bloedvaten.
  • Een gezond gewicht: hoe meer iemand beweegt, hoe gemakkelijker het gewicht op peil blijft.

COPD

COPD is een chronische longziekte waarbij u moeite heeft met ademhalen. Dit komt omdat uw longen ontstoken en beschadigd zijn. COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronische obstructieve longziekten. COPD is een verzamelnaam voor longaandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem. COPD kent verschillende fases: licht, matig, ernstig en zeer ernstig. De fase is gebaseerd op longfunctieonderzoek.

Oncologie

Kanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige groeiprocessen in het lichaam, waarbij sprake is van woekering van cellen.

Er bestaan meer dan 100 soorten kanker die op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomen. Elke soort heeft een eigen ziekteverloop. De meest voorkomende vormen van kanker in Nederland zijn: borstkanker, darmkanker, longkanker, prostaatkanker en kanker van de huid. In totaal sterven jaarlijks 40-50.000 mensen aan kanker. Dit is circa 30 procent van het totale aantal sterfgevallen.

Het lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen die door middel van celdeling oude en beschadigde cellen vervangen. Wanneer er in deze celdeling een fout optreedt, ontstaan er cellen die niet functioneel zijn. Deze cellen hebben de nare eigenschap dat ze zich blijven vermenigvuldigen en gaan woekeren. Dit zijn kankercellen.

Het gevolg is een opeenhoping van 'foute cellen' ergens in het lichaam: een tumor. Afhankelijk van de plaats van deze tumor treedt er een verstoring op in de functie van het lichaam.

Bij kanker is een voortdurend proces van delen en afbreken van kankercellen gaande. Hierbij komen kwalijke afvalstoffen (toxinen) in het lichaam vrij. Naast de specifieke klachten van zijn soort geeft kanker ook een meer algemeen ziektebeeld met onder andere vermagering, vermoeidheid en een verminderde afweer.

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van symptomen van parkinson die veelal voorkomen:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • 'Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Maar deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen Paramedische disciplines zoals fysiotherapie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven bij patiënten met de ziekte van Parkinson. In de afgelopen jaren zijn verschillende ('evidence-based') richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Een zorgvuldige diagnostiek en een goede behandeling zijn essentieel voor deze chronisch progressieve aandoening, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens directe betrokkenen.

Diabetes

Diabetes, suikerziekte, is een chronische aandoening. Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet meer zelf binnen de normale grenzen houden. Ook hebben patiënten vaak een afwijkende vetstofwisseling en hoge bloeddruk. Er zijn verschillende soorten diabetes. Sommige gevallen van diabetes zijn te voorkomen.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het afweersysteem zich vergist. Normaal ruimt het afweersysteem alleen ziektes op. Maar bij sommige mensen vernielt het afweersysteem de cellen die insuline aanmaken, in de alvleesklier. Dan heb je diabetes type 1. Zonder de stof insuline kun je niet leven, want die regelt je bloedsuiker.

Bij diabetes type 2 kan het lichaam de bloedsuiker niet meer goed regelen. Doordat er te weinig van het hormoon insuline in het lichaam is. Bovendien reageert het lichaam niet meer goed op insuline. Dat heet ongevoeligheid voor insuline, het medische woord is insulineresistentie. Zonder goed werkende insuline kan het lichaam niet genoeg suiker uit het bloed halen. De bloedsuikerspiegel blijft dan te hoog. Ook zijn cholesterol en bloeddruk vaak te hoog. Diabetes type 2 heeft een lange aanloop waarin ongemerkt al dingen misgaan in het lichaam. Soms duurt het jaren voordat het echt tot diabetes komt. Veel mensen hebben dan ook al heel lang overgewicht, hoge bloeddruk en te hoog cholesterol.

Bewegen is voor mensen met diabetes erg belangrijk. Het bloedsuiker is beter stabiel te houden, waardoor je je lichamelijk en geestelijk beter voelt. In een groot aantal gevallen kun je door actief te bewegen, medicatiegebruik verminderen of voorkomen. Fysiotherapie kan daarbij een goed middel zijn om een geschikt beweegprogramma op te stellen, dat aansluit bij de mogelijkheden van de patiënt en dat ook grensverleggend is.