Vragen of advies nodig? Bel 033 - 246 17 47

Manuele Therapie

Manuele therapie

Een manueeltherapeut heeft na de bacheloropleiding fysiotherapie een driejarige masteropleiding manuele therapie gevolgd. Een manueeltherapeut heeft, naast de behandelmogelijkheden waarover een fysiotherapeut beschikt, technieken aangeleerd waarmee het bewegen van gewrichten direct beïnvloed kan worden.

Wanneer manuele therapie?

Niet alleen een standsverandering van een gewricht is een indicatie voor manuele therapie, ook een verstoorde coördinatie of het niet goed aanvoelen van een lichaamsregio kan door de manueeltherapeut behandeld worden. Vaak treedt direct na behandeling een verbeterd gevoel, verbeterde beweging of afname van pijn op. Manuele therapie kan een behandeltechniek op zich zijn, maar ook in combinatie met overige therapievormen worden ingezet.